a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
of
გან
on
ზე
or
ან
our
ჩვენი
one
ერთი
other
სხვა
ˈʌðər
out
გარეთ, გან
aʊt
only
მხოლოდ
online
ქსელში
over
დასრულება, ზე
ˈoʊvər
order
შეკვეთა
ˈɔːrdər
off
გამორთვა
ɔːf
office
ოფისი
ˈɔːfɪs
open
ღია
ˈoʊpən
own
საკუთარი
oʊn
old
ძველი
oʊld
october
ოქტომბერი
ɑːkˈtoʊbər
options
პარამეტრები
ˈɑːpʃənz
oct
ოქტომბერი (შემოკლებით)
offer
შეთავაზება
ˈäfər,ˈôfər