a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
usually
ჩვეულებრივ
ˈjuːʒuəli
utah
იუტა - შტატი ამერიკის შეერთებულ შტატებში
utilities
კომუნალური მომსახურება, მომსახურების სფეროები, ხელსაწყოები
juːˈtɪlətiz
utility
სასარგებლო
juːˈtɪləti
utilization
გამოყენება
ˌjuːtələˈzeɪʃən
utilize
გამოყენება, უტილიზირება
ˈjuːtəlaɪz
utils
utilities - ხელსაწყოები (შემოკლებით)
juːˈtɪlətiz
utterances
გამონათქვამები
ˈʌtərənsəz
uzbekistan
უზბეკისტანი - სახელმწიფო ცენტრალურ აზიაში