ქართულ ენაში დაშვებული ყველაზე ხშირი გრამატიკული შეცდომები

ამ სტატიაში არის ჩამოწერილი პატარა სია იმ ყველაზე გავრცელებული შეცდომებისა რომელსაც ქართულად საუბრის დროს ვუშვებთ.

ინგლისურად მოსაუბრე ქვეყნები

დედამიწაზე დაახლოებით 400 მილიონი ადამიანია ინგლისური ენის მატარებელი. რაოდენობრივად ის ჩამოუვარდება მხოლოდ ესპანურსა და ჩინური ენის პატარებლებს. ამავდროულად ის წარმოადგენს მსოფლიოში მეორე ყველაზე პოპულარულ ენას.

ინგლისის ყველაზე მონახულებადი ღირსშესანიშნაობები

გთავაზობთ ღირსშესანიშნაობების მცირე სიას რომელთა მონახულებაც უფრო საინტერესოს გახდის თქვენს ინგლისში ვიზიტს

ბრიტანული და ამერიკული ინგლისური

ბრიტანელებმა წარუდგინეს საკუთარი ენა ამერიკელებს როდესაც ეს უკანასკნელნი ჩამოვიდნენ ამერიკის მიწაზე, რაც მოხდა XVI – XVII საუკუნეებში. იმ პერიოდისთვის მეტყველება, სასაუბრო ენა არ იყო საბალოოდ ჩამოყალიბებული

ინგლისური სიტყვები, რომლებიც მსგავსად ჟღერს

სიტყვები რომლებსაც მიუხედავად იდენტური ჟღერადობისა, იმდენად განსხვავებული მნიშვნელობები გააჩნიათ რომ შესაძლებელია დამაბნეველი იყოს იმათთვისაც კი ვისთვიაც ინგლისური ენა მშობლიურია.

Title