ბრიტანული და ამერიკული ინგლისური

ბრიტანელებმა წარუდგინეს საკუთარი ენა ამერიკელებს როდესაც ეს უკანასკნელნი ჩამოვიდნენ ამერიკის მიწაზე, რაც მოხდა XVI – XVII საუკუნეებში. იმ პერიოდისთვის მეტყველება, სასაუბრო ენა არ იყო საბალოოდ ჩამოყალიბებული

ინგლისური სიტყვები, რომლებიც მსგავსად ჟღერს

სიტყვები რომლებსაც მიუხედავად იდენტური ჟღერადობისა, იმდენად განსხვავებული მნიშვნელობები გააჩნიათ რომ შესაძლებელია დამაბნეველი იყოს იმათთვისაც კი ვისთვიაც ინგლისური ენა მშობლიურია.

Title