ტესტის დაწყება

შეამოწმე შენი ცოდნა

დააჭირე ტესტის დაწყებას. თუ იცი სიტყვის თარგმანი დააჭირე მარცხენა ღილაკს, თუ არა - მარჯვენას.

შეამოწმე შენი ცოდნა

დააჭირე ტესტის დაწყებას. თუ იცი სიტყვის თარგმანი დააჭირე მარცხენა ღილაკს, თუ არა - მარჯვენას.

Progress
0
Progress
0

Title